Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠOIK 4063/25.07.2023) ένταξης Ωφελουμένων στη Δράση “e-Λιανικό – Α’ και Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠOIK 4063/25.07.2023

 

Σημείωση:

Η εν λόγω Τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης διαδικασιών του Φορέα για τη συγκεκριμένη Δράση και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τους δικαιούχους, συνεπώς δεν υπάρχει καμία αλλαγή χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των έργων των δικαιούχων.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Ωφελουμένων (ΕΦΔ) στη Δράση "e-Λιανικό - Α' και Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο