Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν ενημερωτικά spots για τις Δράσεις της Δέσμης “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω spots μπορείτε να παρακολουθήσετε, πατώντας τα ως κάτωθι links:

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικά spots των Δράσεων της Δέσμης "Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Ενημερωτικά spots των Δράσεων της Δέσμης "Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο