Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2382/18.05.2023) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2382/18.05.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης (18.05.2023) στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης (18.05.2023) στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο