Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2803/18.05.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2803/18.05.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (18.05.2023) ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (18.05.2023) ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο