Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ενημερωτικό video για τη Δέσμη Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”. Για να το παρακολουθήσετε μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Video

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό video για τη Δέσμη Δράσεων "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027"Ενημερωτικό video για τη Δέσμη Δράσεων "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" Μετάβαση στο περιεχόμενο