e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλείτε στο 216 202 3040 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Προτεραιότητα της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 4η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 • η 1η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τα πρώτα 5 έργα.
 • η 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 5 έργων.
 • η 3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 11 έργων.
 • η 4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 9 έργων.
 • η 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 15 έργων.
 • η 6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 13 έργων.
 • η 7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 11 έργων.
 • η 8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 16 έργων.
 • η 9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 29 έργων.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν 47 έργα, συνολικού π/υ 16.444.106,04 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 09 Ιουλίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 50.000 € έως και 650.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50% ανάλογα με την Περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο στο Παράρτημα Ι).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο OΠΣΚΕ.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 22.03.2024. Η εξάντληση του προϋπολογισμού πριν την ημερομηνία αυτή οδηγεί αυτόματα σε κλείδωμα των υποβολών της εκάστοτε Κατηγορίας Περιφέρειας και συνεπώς στη μη δυνατότητα οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης που βρίσκονται σε κατάσταση «Σχέδιο».

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (09.07.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός4η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (14.06.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΤροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων (24.04.2024)_09.05.2024
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (15.03.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (12.03.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός2η Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ (11.03.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (28.02.2024)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (12.02.2024)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προηγμένος Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΠροηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μετάβαση στο περιεχόμενο