Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6206/08.11.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6206/08.11.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (08.11.2022) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο