Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε Εγχειρίδιο Υποβολής προτάσεων στο ΠΣΚΕ για τη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Εγχειρίδιο Υποβολής πρότασης στο ΠΚΣΕ

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εγχειρίδιο υποβολής προτάσεων στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων" του ΕΠΑνΕΚΕγχειρίδιο υποβολής προτάσεων στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο