Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τροποποίηση (Δήμος Πειραιά 28501/322/30.06.2022) της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Δήμος Πειραιά 28501/322/30.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19" του Δήμου Πειραιά1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19" του Δήμου Πειραιά Μετάβαση στο περιεχόμενο