Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3230/03.06.2022) ένταξης έργων στο ΟΠΣ για τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3230/03.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Ένταξης έργων στο ΟΠΣ για τη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Ένταξης έργων στο ΟΠΣ για τη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο