Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3215/03.06.2022) παράτασης της προθεσμίας προσκόμισης της Άδειας Λειτουργίας σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ. Η εν λόγω απόφαση αφορά στις κάτωθι Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος
 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
 • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
 • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
 • Ψηφιακό Βήμα
 • Ψηφιακό Άλμα
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Για να δείτε την εν λόγω απόφαση, πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο:

ΥΠΑΝΕ 3215/03.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης της Άδειας Λειτουργίας σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚΠαράταση της προθεσμίας προσκόμισης της Άδειας Λειτουργίας σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο