Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2174/20.04.2022) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2174/20.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο