Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2150/19.04.2022) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2150/19.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ7η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο