Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2150/19.04.2022) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2150/19.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο