Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν τα διαφημιστικά videos για την προώθηση της Δράσης “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να τα παρακολουθήσετε, πατήστε τους κάτωθι συνδέσμους:

 

Διαφημιστικό spot (video)

Παρουσίαση της Δράσης (video)

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Διαφημιστικά videos της Δράσης "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚΔιαφημιστικά videos της Δράσης "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο