Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Δήμος Πειραιά 12388/134/24.03.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Δήμος Πειραιά 12388/134/24.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19" του Δήμου ΠειραιάΑπόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19" του Δήμου Πειραιά Μετάβαση στο περιεχόμενο