Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 980/28.03.2022) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Ν.Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μαζί με το τροποποιημένο xls Υπολογισμού Μορίων (Παράρτημα Ι.3) μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

1η τροποποίηση της Δράσης (28.03.2022)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι3 – Πίνακας υπολογισμού μορίων (28.03.2022)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Ν.Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου1η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Ν.Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο