Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1449/16.03.2022) ένταξης Ωφελουμένων στη Δράση “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1449/16.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Ωφελουμένων (ΕΦΔ) στη Δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Ωφελουμένων (ΕΦΔ) στη Δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο