ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η αυριανή (17.03.2022) ενημερωτική εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ και της εταιρείας PROSVASIS SA για την παρουσίαση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

αναβάλλεται.

 

Μέσω της ιστοσελίδας μας, θα ενημερωθείτε εκ νέου για πιθανή νέα ημερομηνία πραγματοποίησης ενημερωτικής εκδηλώσεως.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΝΑΒΟΛΗ της διαδικτυακής εκδήλωσης (17.03.2022) για τη Δράση "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚΑΝΑΒΟΛΗ της διαδικτυακής εκδήλωσης (17.03.2022) για τη Δράση "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο