Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΑΝE 1186/02.03.2022) τροποποίησης της δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝE 1186/02.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 14ης τροποποίησης της δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 14ης τροποποίησης της δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο