Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 909/21.02.2022) αποδοχής/απόρριψης ενστάσεων στη δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να δείτε το εν λόγω αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 909/21.02.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο