Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε κατάλογος με ενδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης στη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να δείτε τον εν λόγω κατάλογο, πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Ενδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής πληρωμής

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης στη Δράση "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚΕνδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης στη Δράση "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο