Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/3056/10.12.2021) Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης προτάσεων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για την αξιοποίηση καινοτομιών” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/3056/10.12.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης προτάσεων στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για την αξιοποίηση καινοτομιών" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο