Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6038/17.11.2021) τροποποίησης της Δράσης “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6038/17.11.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ6η τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο