Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης έργων στη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

7η Απόφαση Απόρριψης

6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και 7η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων" του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο