Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

10η Απόφαση Απόρριψης

10η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και 10η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και 10η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο