Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να δείτε το εν λόγω αρχείο, επιλέξτε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης αιτήσεων

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ ΑττικήςΤελικοί Πίνακες Κατάταξης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο