Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5672/26.10.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5672/26.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

5η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων" του ΕΠΑνΕΚ5η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο