Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 15η τροποποίηση Απόφαση Ένταξης (ΥΠΑΝΕ 4060/15.07.2021) έργων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4060/15.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

15η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο