Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ενημερωτικό video για τη δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να το παρακολουθήσετε μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Video

Video (παρουσίαση)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό video για τη δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο