Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3942/08.07.2021) ένταξης έργων στη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3942/08.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ6η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο