Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η Φάση 2021 της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» του ΥΝΑΝΠ σήμερα Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΚΥΑ608/26-3-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1222/30-3-2021).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-1-2021 έως και 30-6-2021) και δεν δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης στην περίοδο της 2ης Φάσης.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Έναρξη της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την 1η φάση 2021 της Δράσης "Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων" του ΥΝΑΝΠΈναρξη της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την 1η φάση 2021 της Δράσης "Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων" του ΥΝΑΝΠ Μετάβαση στο περιεχόμενο