Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι εργαλεία για τους ενδιαφερομένους της Δράσης “Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Οδηγίες Εισόδου στο ΠΣΚΕ και Υποβολής Πρότασης_01.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-ΛιανικόΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο” Μετάβαση στο περιεχόμενο