Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3743/28.06.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3743/28.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ1η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο