Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΥΠΑΝΕ 3652/24.06.2021) έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3652/24.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο