Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3649/24.06.2021) απόρριψης έργων στη δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3649/24.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο