Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

14η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων (19.05.2021)

13η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων (17.05.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

13η-14η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο