Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2736/596/Α3/10.05.2021) απόρριψης έργων στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2736/596/Α3/10.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο