Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1456/310/Α3/03.03.2021) απόρριψης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1456/310/Α3/03.03.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

16η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο