Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠANE 1242/B2/114/23.02.2021) τροποποίησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω»  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠANE 1242/B2/114/23.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 10ης τροποποίησης της δράσης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο