Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1000/199/Α3/12.02.2021) απόρριψης έργων στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1000/199/Α3/12.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο