Μετά από σχετικό αίτημα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών – ΕΟΑΕΝ παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2020 της Δράσης “Μεταφορικό Ισοδύναμο” του ΥΝΑΝΠ και ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης την Τετάρτη 31/3/2021.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2020 στη Δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο" του ΥΝΑΝΠ Μετάβαση στο περιεχόμενο