Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε αρχείο στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση “Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Περιγραφή δικαιολογητικών συμμετοχής

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο