Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 160/30/Α3/12.01.2021) απόρριψης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 160/30/Α3/12.01.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-Λιανικό13η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο