Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 7175/Β2/961/30.12.2020) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 7175/Β2/961/30.12.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο