Σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούσαν στην αξιολόγηση των πράξεων των δικαιούχων για τις παρακάτω δράσεις του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020:

  • Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3
  • Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και την ανάπτυξη νέων προιόντων
  • Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing

Η αναστολή αφορούσε στην παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως ορίζονταν στη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης. Η αναστολή των προθεσμιών είχε αναδρομική ισχύ από την αρχή της διαδικασίας και κρίθηκε αναγκαία λόγω:

  • της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας,
  • της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε και έπληξε το νησί της Σάμου.

Σήμερα μετά από την επανεξέταση του ζητήματος και εφόσον τηρήθηκαν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών δικαιούχων και της καθολικής τους ενημέρωσης, αίρεται η εν λόγω αναστολή. Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής και των τελευταίων εκκρεμοτήτων ορίζεται η 23/02/2021.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αναστολή δεσμευτικών προθεσμιών για την αξιολόγηση πράξεων που έχουν υποβληθεί σε Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΑναστολή δεσμευτικών προθεσμιών για την αξιολόγηση πράξεων που έχουν υποβληθεί σε Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο