Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων (21.10.2020)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19Επιχειρούμε Έξω Μετάβαση στο περιεχόμενο