Σας ανακοινώνουμε ότι οι κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) τροποποιήθηκαν. Πέραν της τροποποίησης σε ειδικά σημεία του κειμένου των προσκλήσεων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους, παρατείνεται και η ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Ενίσχυση Καινοτομιών (5η τροποποίηση)

Ενίσχυση RIS3 (5η τροποποίηση)

Ενίσχυση ΤΠΕ (4η τροποποίηση) 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο