Δημοσίευση της 8ης τροποποίησης (ΥΠΑΝΕ 3538/753/A3/30.06.2020) της Απόφασης Ένταξης  έργων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2015-2020). Μπορείτε να δείτε το εν λόγω αρχείο στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3538/753/A3/30.06.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο