Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων στις κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020):

 

“Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών”

Νέα Προθεσμία : 28 Μαίου 2020

 

“Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” 

Νέα Προθεσμία: 28 Μαίου 2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο