Δημοσιεύθηκε για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται το 2020 στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) επικαιροποιημένη διευκρίνιση σε σχέση με το έτος αναφοράς για τις ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας της επιχείρησης καθώς και για σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να επισυναφθούν.

Διαβάστε τη σχετική διευκρίνιση εδώ

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο